Partner of bedrijf?
Zoeken
Winkelmandje

Product garantie 

Kwaliteit

DISKO computer care BV hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar producten. Er wordt dan ook tijdens het productieproces veel aandacht besteed aan de kwalitatieve aspecten van de verschillende DISKO producten zoals reinigingssachets, flacons met reiniger, reinigingskaarten, etc. Daarbij wordt zowel het product zelf alsook de verpakking aan een kritische kwaliteitscontrole onderworpen. 

Dampdichte verpakking

Bij het produceren van geïmpregneerde reinigingssets wordt er gebruik gemaakt van een dampdichte verpakking (sachet). Hierdoor biedt DISKO op alle vochtige verpakte reinigingssets en garantie van 5 jaar tegen uitdroging. Deze garantie is van toepassing zolang de bevochtigde reinigingsdoeken zich in een gesloten en onbeschadigde verpakking bevinden. 

Kostenloos omruilen

Mochten kwalitatieve tekortkomingen worden vastgesteld, dan dient u DISKO computer care BV hiervan onverwijld schriftelijk in kennis van te stellen. Eventuele foto’s als bewijs zijn welkom. Wij zullen dan actie ondernemen om vast te stellen of de door u geconstateerde kwalitatieve tekortkoming te wijten is aan het productieproces. Mocht dit zo zijn dan zullen wij kosteloos de producten omruilen voor eenzelfde nieuw product.