Partner of bedrijf?
Zoeken
Winkelmandje

Schade door transport

DISKO computer care BV doet haar uiterste best om de producten goed en op de juiste wijze te verpakken. Zodoende wordt de kans op eventuele transportschade verkleint. Mocht onverhoopt bij aankomst een verpakking beschadigd zijn, dient de ontvanger dit per ommegaande te vermelden aan de transporteur die het pakket aflevert en binnen 24 uur schriftelijk aan DISKO computer care BV.  

Eventuele foto’s van de transportschade als bewijs zijn welkom. De opdrachtgever kan het pakket weigeren, waarna het retour gaat naar DISKO computer care BV. DISKO stelt alles in het werk om de door transport beschadigde producten zo snel mogelijk te om te ruilen voor onbeschadigde producten.  

Niet gemelde schade of te laat gemelde schade kan ertoe leiden dat eventueel daardoor ontstane kosten voor rekening van de ontvanger zijn.