Partner of bedrijf?
Zoeken
Winkelmandje

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

DISKO computer care BV heeft zich ten doel gesteld om een actief MVO beleid te voeren; 
dit komt tot uiting in de volgende aandachtsgebieden:

1. Aandacht voor het milieu
2. Aandacht voor de medewerkers
​3. Aandacht voor de sociale omgeving.

Aandacht voor het milieu

Bij het produceren van producten en het leveren van diensten wordt door DISKO rekening gehouden met het milieu. Zo worden producten op de markt gebracht die zuinig zijn in het gebruik, vaak meerdere keren kunnen worden gebruikt en geen tot zo min mogelijke schadelijke reststoffen achterlaten. DISKO producten zijn dan ook biologisch afbreekbaar! 
Verpakkingsmaterialen worden tot een minimum gereduceerd, waar mogelijk hergebruikt en gescheiden aangeleverd aan de recyclings-bedrijven. Oude hardware wordt, voor zover mogelijk, gereed gemaakt voor “een tweede leven” of op een verantwoorde manier gerecycled.

Ook op andere aandachtsgebieden worden steeds rekening gehouden met het milieu. Voorbeelden daarvan zijn energiebesparende huisvestingsmaatregelen en het gebruik van een zuinig wagenpark. Door al deze maatregelen word de CO2 footprint tot een minimum beperkt. 

Neem contact met mij op

Medewerkers van DISKO

Aandacht voor de medewerkers

Het succes van elk bedrijf wordt in belangrijke mate bepaald én vormgegeven door de mensen die er werken. Als bedrijf willen we dan ook zuinig zijn op ons menselijk kapitaal. Het luisteren naar, en daar waar mogelijk, implementeren van ideeën, respect voor een ieders mening, rekening houden met een gezonde balans tussen zakelijk en privé én de kans om je te ontwikkelen zijn verankerd binnen ons dagelijks handelen. DISKO staat open voor studenten die een stage willen lopen binnen ons bedrijf om zodoende de eerste werkervaring te kunnen opdoen. Veiligheid staat bij DISKO hoog in het vaandel. De staat van onderhoud van machines en apparatuur alsook de inhoud van werkprocessen zijn daarop afgestemd.

Aandacht voor de sociale omgeving

Als onderneming staan we midden in de samenleving. Een samenleving met een grote diversiteit aan samenlevingsvormen, verenigingsleven en bedrijfsstructuren. Wij streven naar een actieve betrokkenheid met veel externe organisaties en individuen. DISKO support financieel een aantal goede doelen alsmede lokale en regionale initiatieven op het gebied van cultuurbehoud en sport.

DISKO producten zijn biologisch afbreekbaar en verpakkingsmaterialen worden tot een minimum gereduceerd.